Số người nhiễm COVID-19 ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec gia tăng lên trên 400 người

Toronto: Trong ngày thứ bảy 19 tháng 9, số người nhiễm COVID-19 ở hai tỉnh bang Quebec và Ontario đã gia tăng cao, khiến cho các giới chức cầm quyền lo ngại là làn sóng đại dịch thứ nhì đang bắt đầu diễn ra?
Tại tỉnh bang Ontario, số người nhiễm vi rút trong ngày thứ sáu lên đến 407 người, và 401 người trong ngày thứ năm.
Như thế trong 2 ngày liên tiếp số người nhiễm vi rút ở tỉnh bang Ontario đã gia tăng lên đến con số trên 400 người. Tưởng cũng nên nói thêm là trong những ngày cuối tháng 8, số người nhiễm vi rút ở tỉnh bang Ontario chỉ có trên dưới 100 người.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, có trên 39 ngàn người ở tỉnh bang Ontario được thử nghiệm COVID, cao hơn con số dự trù là 20 ngàn người 1 ngày.
Người ta cũng nói là càng thử nghiệm nhiều người thì càng kiếm thêm được những người bị lây nhiễm vi rút.
Tuy số người nhiễm vi rút gia tăng, chỉ có thêm 1 người chết trong ngày thứ sáu và nâng tổng số người chết vì vi rút ở tỉnh bang Ontario là 2,826 người. Số người nhiễm vi rút phải nằm bệnh viện ở tỉnh bang Ontario chỉ có 64 người: 20 người nằm ở khu cấp cứu khẩn cấp và trong số này có 10 người phải dùng máy trợ thở.
Phần lớn những người bị nhiễm vi rút ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ bảy là những người trẻ ở tuổi từ 20 tuổi cho đến 39 tuổi.
Trong khi đó theo những tin tức thông báo trong hôm chúa nhật ngày 20 tháng 9, trong 24 tiếng đồng hồ trước đó, có thêm 462 người nhiễm vi rút ở tỉnh bang Quebec, và đây là ngày thứ hai liên tiếp mà số người nhiễm vi rút ở tỉnh bang Quebec cao hơn 400 người.
Như thế có trên 67 ngàn người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Quebec. Cũng trong hôm thứ bảy có thêm 2 người chết vì vi rút ở tỉnh bang Quebec và nâng số người chết ở tỉnh bang này lên đến 5,802 người.

More Stories...