Số người mua hàng trên mạng gia tăng 99 phần trăm trong thời đại dịch

Ottawa: Theo những công bố của sở thống kê Canada thì trong thời đại dịch, người ta phải tử thủ ở nhà, không có cơ hội đi mua sắm ở các thương xá, và thay vào đó là mua hàng trên mạng.
Theo bản công bố thì trong vòng từ tháng hai cho đến tháng 5 năm nay, số hàng hóa bán lẻ qua các cửa tiệm ở Canada đã sút giảm 17.9 phần trăm.
Và cũng trong cùng thời gian đó, số hàng hóa bán qua mạng gia tăng 99 phần trăm.
Theo sở thống kê Canada, số hàng hóa bán trên mạng cho cư dân Canada trong tháng 5 vừa qua, số hàng hóa bán được trên mạng, trị giá lên tới 3.9 tỷ dollars, gia tăng 99 phần trăm so với số hàng hóa bán được trong tháng 2 trước đó.

More Stories...