Số người chết ở Mỹ vì vi rút có thể lên đến 410 ngàn người

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày chúa nhật 6 tháng 9, có trên 6.2 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19 và có gần 190 ngàn người chết. Xem ra tưởng là nhiều, nhưng theo những bản nghiên cứu vừa công bố, số người Mỹ chết vì vi rút có thể lên đến gấp đôi con số 190 ngàn người hiện nay.
Theo bản nghiên cứa của viện y tế trường đại học Washington thì con số người Mỹ chết vi COVID-19 có thể lên đến 410 ngàn người vào tháng giêng năm tới 2021, tức là số người chết ở Mỹ có thể gia tăng gấp đôi trong vòng 5 tháng?
Theo các nhà khảo cứu thì trung bình hiện nay ở Mỹ có 1 ngàn người chết 1 ngày và con số này có thể gia tăng lên đến 3 ngàn 1 ngày trong tháng 12 năm nay?
Cũng theo bản nghiên cứu , các khảo cứu gia của trường đại học Washington nói là nếu những người Mỹ tuân thủ trong việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội, thì con số dự đoán 410 ngàn người sẽ giảm đi 30 phần trăm?

More Stories...