Số người Alberta nhận phúc lợi bảo hiểm việc làm gia tăng đáng kể

Số người Alberta nhận Phúc lợi Bảo hiểm Việc làm (Employment Insurance – EI: trước đây gọi là Trợ cấp Thất nghiệp) đã tăng một cách “đáng chú ý” trong tháng 7-2019 – theo những dữ liệu được Thống kê Canada (Statistics Canada – StatCan) công bố hôm thứ Năm 19-9.

Theo StatCan, con số nói trên cụ thể là 50,400, tăng 3.6% so với 48,700 trong tháng 6. Đây là mức tăng cao nhất thứ 2 trong nước mặc dù số lượng người nhận phúc lợi EI cũng đã “nhích lên” tại hầu hết các tỉnh bang trong mùa hè năm nay. Đó cũng là sự gia tăng đầu tiên tính theo tháng ở Alberta kể từ tháng 2-2019. Tuy nhiên, mức gia tăng này vẫn còn thấp hơn 5.2% so với trong tháng 7-2018, khi lúc đó có tới 53,180 Alberta phải nhờ tới bảo hiểm EI.

Cũng theo StatCan, số người nhận phúc lợi EI đã tăng trong 7 tỉnh bang, và ngoài Alberta thì đáng chú ý nhất là ở tỉnh bang New Brunswick. Những người làm việc các ngành giáo dục, luật pháp, các dịch vụ cộng đồng và chính phủ là lãnh trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất trong tháng 7 vừa qua. Những ngành này chiếm 7% số người nhận phúc lợi trong tỉnh bang. Tỷ lệ thất nghiệp ở Alberta trong tháng 7 là 7%.

Cả 2 thành phố lớn nhất của Alberta đều có số người nhận phúc lợi EI tăng: 3.1% ở Edmonton và 2.9% ở Calgary. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa các năm với nhau, số người nhận phúc lợi EI ở Calgary và ở Edmonton tuần tự đã giảm 4.5% và 15.2%. Lethbridge tăng nhiều nhất với 19.8% người nhận EI benefits tính cho đến giờ này trong năm 2019 so với trong năm 2018.

New Brunswick là tỉnh bang duy nhất có sự gia tăng vượt qua cả Alberta: tăng lên 4.9% với 29,400 người nhận. Quebec là tỉnh bang duy nhất có số người nhận giảm: 108,090 người, giảm 1.3%. Nhìn chung, số người nhận bảo hiểm việc làm trên toàn quốc đã giảm 1.7 % tính cho đến giờ so với năm trước. Tuy nhiên, số người xin tăng 2.8% trên toàn quốc, trong đó Alberta tăng 15.65% so với trong năm trước.

More Stories...