Số lượng tù nhân và những người mới bị bắt giam giảm tại Harris County

Bản báo cáo chính thức đầu tiên về kết quả của chính sách mới liên quan đến việc giải quyết những người bị bắt giữ vì những tội tiểu hình đã cho thấy những dấu hiệu khả quan: số tù nhân trong nhà tù đã giảm xuống và nhiều người đã được thả tự do tạm dù không có đủ tiền để đóng thế chân, nhưng tỉ lệ những người này bị bắt giữ trở lại vì tái phạm cũng rất thấp.

Trước đây, đã có một đơn thưa kiện ở toà liên bang để chống lại chính sách đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra có phần thiên vị bất lợi cho những người nghèo, không có khả năng đóng tiền nên đành phải tiếp tục bị giam trong nhà tù chỉ vì những tội tiểu hình trong khi những người giàu có thể được thả tự do tạm nếu có tiền.

Kết quả là một chính sách mới được áp dụng cho phép những người phạm tội nhẹ cũng có thể được thả tự do tạm tuy không có tiền đóng thế chân. Nhưng một đội ngũ giám sát được thành lập để theo rõi và báo cáo thường xuyên 2 lần trong năm về kết quả của chính sách mới này. Hai người đứng đầu của đội ngũ này là giáo sư Brandon Garrett thuộc Đại học Duke và giáo sư Sandra Guerra Thompson thuộc Đại học Luật khoa Houston. Ông Garrett cho biết kết quả mới rất khả quan với hàng ngàn người phạm tội nhẹ đã được thả tự do tạm. Và số người bị bắt trở lại cũng không có dấu hiệu tăng cao.

Trong số những viên chức ủng hộ chính sách mới này có ông Ed Gonzalez là Cảnh Sát Trưởng của Harris County, và ông Adrian Garcia, cựu cảnh sát trưởng Harris County và hiện là uỷ viên Hội đồng Tỉnh, cùng với bà tỉnh trưởng Lina Hidalgo. Nhưng cũng có những người không ủng hộ như ông Steve Radack, uỷ viên Hội đồng Tỉnh và ông Ray Hunt, giám đốc của Nghiệp đoàn Cảnh sát Houston.

More Stories...