Số lượng nhà mới xây gia tăng ở Canada

Ottawa: Một trong những ngành kỹ nghệ tiếp tục phát triển mạnh ở Canada trong thời đại dịch là ngành kỹ nghệ địa ốc.
Không những số nhà bán được gia tăng, giá bán gia tăng, nhất là ở những vùng đại thủ phủ, mà số lượng nhà mới xây hay đang được xây cất cũng gia tăng.
Theo bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 12 tháng 8 của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa Canada, CMHC, thì số nhà mới xây xong trong tháng 7 vừa qua, gia tăng 16 phần trăm so với số nhà xây cất trong tháng 6 trước đó và nếu tính theo nguyên năm thì số nhà xây trong vòng 1 năm tính đến tháng 7 ở Canada là 245,604 căn, cao hơn những con số ước tính của các kinh tế gia là 210 ngàn căn.
Theo bà Priscilla Thiagamoorthy, kinh tế gia của BMO Capital Markets thì số nhà mới xây tiếp tục gia tăng trở lại vì nhu cầu với số di dân đến từ nhiều nơi trên thế giới và với mức lãi suất nợ nhà hiện ở mức thấp kỷ lục khiến cho nhiều người có khả năng mua nhà.

More Stories...