Số lượng nhà bán ở thành phố Calgary sút giảm 26 phần trăm trong năm 2015

Calgary: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Calgary, thì trong năm 2015, số lượng nhà bán được ở thành phố này giảm gần 7 ngàn căn, hay sút giảm 26 phần trăm, so với số nhà bán được trong năm trước đó 2014.

Gía nhà trung bình ở thành phố cũng xuống còn ở mức $469,337 một căn, sút giảm 2.6 phần trăm so với giá nhà năm 2014.

Trong tháng chạp năm 2015, có 878 căn nhà bán được trong thành phố, trong khi có đến 1,483 căn nhà trương bảng bán.

Một căn nhà trung bình ở trên thị trường 41 ngày, trước khi có người mua.

Với giá dầu thô sút giảm nặng nề, số công ăn việc làm xuống thấp, đã gây những khó khăn cho nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Calgary trong năm vừa qua.

Tin tức khác...