Số lượng dân Texas ghi danh đi bầu tăng kỷ lục

Lại thêm một lần nữa, tiểu bang Texas đã phá một kỷ lục mới về số cư dân ghi danh đi bầu năm nay, khi có thêm hơn 1 triệu rưởi cử tri mới so với kỳ bầu cử năm 2016. Tính đến ngày 25/9, đã có hơn 16.6 triệu cử tri tại Texas theo như thống kê đưa ra từ văn phòng Bộ đặc trách Bầu cử, và còn thêm nhiều ngày nữa để tăng thêm con số này cho những người có thể ghi danh cử tri đến hạn chót là ngày 5 tháng 10.

Trong 4 kỳ bầu cử tổng thống trước đó, cứ sau mỗi 4 năm là tiểu bang Texas có tăng thêm trung bình khoảng 700,000 cử tri mới. Như vậy, sự gia tăng lần này đã hơn gấp đôi sự gia tăng của những kỳ bầu cử trước. Theo giáo sư Brandon Nottinghauss giảng dạy về chính trị học tại Đại học Houston, điều này dẫn đến nhiều tiên đoán hoặc phỏng định về tình hình chính trị bầu cử tại địa phương, về quan điểm hay chiều hướng của khối cử tri mới này, cũng như tỉ lệ chịu khó đi bầu thực sự của họ.

Tuy Texas từ ba thập niên qua thường được xem là một tiểu bang bảo thủ kiên định, nhưng không ai phủ nhận là tình hình đã chuyển đổi khá nhiều trong những năm gần đây với làn sóng du nhập của dân cư từ những nơi khác đổ về, bao gồm nhiều sắc dân đa dạng và thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội; và tại những thành phố lớn như Houston, Dallas, San Antonio và Austin đa số lại theo khuynh hướng thiên về phe Dân Chủ. Kết quả cuộc bầu cử năm 2018 đã minh chứng điều này rõ nét nhất khi phe Dân Chủ giành lại chiến thắng với 12 ghế dân biểu tiểu bang và 2 ghế dân biểu liên bang từ tay của phe Cộng Hoà. Chính nghị sĩ liên bang Ted Cruz của phe Cộng Hoà mới đây cũng đã coi Texas là một tiểu bang chiến địa với lực lượng của đôi bên ngang ngửa trong cuộc chiến tranh cử.

Tại Harris County, cư dân có thể ghi danh thẻ cử tri qua văn phòng Sở Thuế Thổ Trạch và Ghi Danh Bầu Cử qua số điện thoại 713-274-8200 hoặc lên trang mạng www.hctax.net.

More Stories...