Số lượng bác sĩ gia tăng gấp đôi so với mức gia tăng dân số.

Ottawa: Theo bản tường trình của tổ chức tham vấn y tế, the Canadian Institute of Health Information thì trong vòng 5 năm từ năm 2014 cho đến năm 2018, dân số ở Canada gia tăng 4.6 phần trăm, trong khi cùng thời gian đó số bác sĩ ở Canada lại gia tăng 12.5 phần trăm.
Hai tỉnh bang có số bác sĩ gia tăng nhiều nhất là tỉnh bang Manitoba và British Columbia với mức gia tăng là 17 phần trăm, số bác sĩ gia tăng thấp nhất ở tỉnh bang Quebec là 5.9 phần trăm.
Trong khi tỷ lệ số bác sĩ gia tăng nhiều hơn dân số, nhưng số người không có bác sĩ gia đình cũng cẫn còn ở mức cao, nhất là ở những vùng thôn quê, cho thấy là số bác sĩ đã thích định cư ở các thành phố hơn là vùng thôn quê.
Theo thống kê thì trong năm 2018, tổng số bác sĩ ở Canada là 90 ngàn người hay cứ 100 ngàn dân cư lại có 241 bác sĩ.
Tỉnh bang Quebec là tỉnh bang có ít bác sĩ nhất theo tỷ lệ dân : 25.6 phần trăm cư dân trong tỉnh bang Quebec không có bác sĩ gia đình.
Cũng theo những thống kê thì số nữ bác sĩ đã gia tăng cao ở Canada trong những năm qua.
Lương trung bình của một bác sĩ ở Canada là $345,000 một năm. Tỉnh bang Nova Scotia là nơi trả lương cho các bác sĩ thấp nhất, và cũng là lý do mà hiện nay tỉnh bang này cũng cần thêm rất nhiều bác sĩ gia đình: lương trung bình của một bác sĩ ở tỉnh bang Nova Scotia là $267,000.
Tỉnh bang Alberta là tỉnh bang trả lương bác sĩ cao nhất Canada: $385,000 một năm.

Tin tức khác...