Số công ăn việc làm gia tăng ở Mỹ

New York: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong tháng 9 vừa qua, tại Hoa Kỳ có thêm 749 ngàn công ăn việc làm từ các công ty tư nhân, so với con số ước tính là 600 ngàn công việc từ các chuyên gia tài chánh.
Những ngành kỹ nghệ cần thêm người trong thời đại dịch là ngành xây cất, vận chuyển hàng hóa, điện nước và hệ thống các nhà hàng, các tiệm bán thức ăn nhanh.
Trong ngày thứ năm 1 tháng 10, bộ lao động Mỹ cho biết là số người xin thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 26 tháng 9 là 837 ngàn người, với tổng số người thất nghiệp ở Mỹ tính đến tháng 9 năm nay là 11.8 triệu người, sút giảm so với con số 13.6 triệu người trong tháng 8.

Tin tức khác...