Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sét đánh gây ra gần 100 đám cháy rừng ở B.C.

Cơ quan Phòng Chống Cháy Rừng B.C. (B.C. Wildfire Service – BCWS) cho biết trong vòng chỉ 24 giờ hôm thứ Tư 20-6, hàng trăm vụ sét đánh đã gây ra gần 100 đám cháy rừng trên toàn tỉnh bang, tại những nơi mà rừng đã bị khô héo sau nhiều ngày thời tiết bổng ấm lên bất thường.

Theo BCWS, chỉ trong một ngày hôm đó cụ thể đã có 98 đám cháy mới trên toàn tỉnh. Đám cháy thiêu rụi 90 hectare ở phía tây Burns Lake là đám lớn nhất trong tỉnh. Ngoài ra còn có một đám cháy nữa không thể kiểm soát, chiếm một diện tích 20 hectare. Nó nằm ở phía tây Tunkwa Lake, giữa Kamloops và Logan Lake.

Mặc dù vậy, không có ngôi nhà hay cộng đồng nào đã bị đe dọa, và BCWS cũng không đưa ra các lệnh di tản hay cảnh báo nào, bởi hầu hết các đám cháy đều tương đối nhỏ. Nhiệt độ thời tiết trong nhiều vùng của B.C. hồi tuần trước nóng hơn bình thường ít nhất 12°C.

Comments are closed.

error: Content is protected !!