Sẽ có một nữ dân biểu gốc Việt trong hạ viện tiễu bang California

Little Saigon: Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, thì có những cạnh tranh khốc liệt diễn ra trong mọi cấp từ cấp thành phố cho đến cấp liên bang, và người ta sẽ thể tiên đoán ai sẽ chắc chắn thắng cử?
Tuy nhiên có một điều chắc chắn là sẽ có một nữ dân biểu gốc Việt trong hạ viện tiểu bang California, địa hạt 72, sau ngày 3 tháng 11.

Địa Hạt 72 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster, các thành phố có nhiều cư dân gốc Việt.
Cuộc tranh cử tại địa hạt này có hai ứng cử viên, đó là cựu Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn (Cộng Hòa) và Nghị Viên Garden Grove Thu-Hà Nguyễn (Dân Chủ).
Ngay trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi Tháng Ba, có tới ba ứng cử viên ra tranh chức này với Dân Biểu Tyler Diệp (Cộng Hòa) đương nhiệm. Đó là bà Janet Nguyễn, bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, và ông Bijan Mohseni (Dân Chủ).
Theo luật bầu cử California, hai người nhiều phiếu nhất, bất kể thuộc đảng nào, vào tranh vòng cuối, vào ngày 3 Tháng Mười Một.
Kết quả, bà Janet về nhất, bà Thu Hà về nhì, và như vậy hai người này vào tranh chức vụ này để chọn một người đại diện Địa Hạt 72

More Stories...