Sau cuộc kiểm phiếu lại, ông Biden vẫn thắng ở tiểu bang Georgia với trên 12 ngàn phiếu cách biệt.

Atlanta, Georgia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 11, các giới chức của tiểu bang Georgia đã xác nhận là sau khi kiểm phiếu lại theo lời của ứng cử viên Trump, ứng cử viên Biden đã thắng với số phiếu trội hơn số phiếu của ông Trump là 12,275 phiếu.
Sau khi kiểm phiếu thì số phiếu sai biệt mà ông Biden đã hơn ông Trump sút giảm từ 14,007 phiếu xuống còn 12,275 phiếu. Ông Biden là ứng cử viên đảng Dân Chủ đầu tiên đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở tiểu bang Georgia, kể từ khi cựu tổng thống Bill Clinton thắng cử vào năm 1992.

Ông Brad Raffensperger (Cộng Hòa), bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia, ra lệnh kiểm lại phiếu để bảo đảm với cử tri rằng cuộc bầu cử diễn ra công bằng.
Ông Raffensperger hiện có đến cuối ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một, để xác nhận kết quả chính thức. Sau đó, Thống Đốc Brian Kemp sẽ chuẩn thuận đại cử tri.

More Stories...