Sản phẩm của xứ Băng Đảo nhưng lại làm tại Tàu

Reykjavik, Iceland: Một trong những sản phẩm mà những người ở xứ Băng Đảo hãnh diện khi mặc và cũng là một trong những thứ hàng của Băng Đảo mà du khách tìm mua, là những chiếc áo len dầy và làm bằng loại len sản xuất ở xứ này.
Gần đây những công ty làm những chiếc áo len loại đặc biệt này ở Băng Đảo đã giận dữ vì hàng loạt những áo len với len sản xuất từ Băng Đảo, nhưng lại làm từ Trung quốc,và bán với giá rẻ hơn.
Người ta đã gửi số len từ Băng Đảo về Trung quốc và đan ở đây với giá thành rẻ hơn là đan ở Băng Đảo.
Theo những ước tính thì 2 phần 3 số áo len bán ra cho du khách đến Băng Đảo thật ra là những áo len nhập cảng từ Trung quốc.
Các nhà thương mại xứ này đang kêu gọi chính quyền Băng Đảo phải có biện pháp bảo vệ sự sống còn của nền kỹ nghệ bán áo len.

More Stories...