Zini Pizza St.Clair W / Christie

Verified

Cần kiếm driver & pizza maker, full/part-time. Có kinh nghiệm, lương thoả thuận tuỳ theo tay nghề.Xin gọi Đức: (647) 949-5659

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT