Yorkdale Shopping Centre

Verified

Nhà hàng chúng tôi cần tìm người làm vệ sinh hằng ngày cho nhà bếp (bắt đầu làm việc từ 08:30 PM – cho đến khi xong). Xin gọi anh Thái (647) 297 7655 để thương lượng giá cả và giờ làm việc.

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!