Thời Báo Vietnamese Newspaper

Yonge / Wellesley - Downtown

Verified

Cần gấp thợ nails biết làm eyelash, thợ bột, giá cao, khách da trắng, tip cao, chỗ làm thân thiện, ưu tiên thợ nhận cheque. Xin gọi:Chị Kim: (416) 731-1489Jennifer: (647) 570-6997

error: Content is protected !!