Yonge / Summer Hill

Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm, làm bio gel, bột, full-time, bao lương $120/ng over ăn chia, tiệm đông, khu sang, tip hậu, không kinh nghiệm xin miễn gọiXin gọi: (416) 880-9409 (416) 828-8139

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT