Yonge / St. Clair

Verified

Cần thợ waxing, thợ chân tay nước or shellac. Cần người giúp việc, khu da trắng, tip hậu, giá cao, bao lương $100-$120/ng và ăn chia. Cần người biết massage và eyelash. Gọi Cường: (416) 963-9792 (416) 834-1353

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT