TIN CẬP NHẬT

Yonge / St. Clair

Verified

Cần thợ waxing, thợ chân tay nước or shellac. Cần người giúp việc, student welcome, khu da trắng, tip hậu, giá cao, bao lương $100-$120/ng và ăn chia. Cần người biết massage và eyelash. Cần receptionist.Gọi Cường: (416) 963-9792(416) 834-1353

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT