Yonge / St. Clair

Verified

Cần thợ waxing, thợ chân tay nước or shellac, full or part time and after school, cần người giúp việc và student welcome, khu da trắng, tip hậu, giá cao, bao lương $100-$120/ng và ăn chia. Cần người biết massage và eyelash, cần receptionistGọi Cường: (416) 963-9792(416) 834-1353

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT