Yonge / Sheppard - Phở 88

Cần nam làm bếp hoặc phụ bếp có kinh nghiệm. Xin gọi: Nguyên: (416) 704-0030 hoặc Kim: (416) 566-3423