Yonge / Lawrence

Verified

Cần thợ nail, full/part-time, bao lương $550, $600, $700/tuần, bảo đảm lương mùa Đông, học sinh after school welcome, kinh nghiệm hay biết sơ cũng được. Xin gọi: (647) 278-8059

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT