Yonge / Finch

Cần gấp thợ nail biết làm chân tay nước hay shellac, việc làm lâu dài, chỗ làm vui vẻ, thân thiện, học sinh welcome. Xin gọi: (416) 275-5803