Yonge / Eglinton - Toronto

Cần thợ tay chân nước, shellac, waxing, biết làm bột càng tốt, lương từ $100 – $160/ngày tùy theo tay nghềXin gọi: (289) 388-6412

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!