Yapinky Nails - Orangeville

Cần gấp thợ nails cho tiệm đông khách, khu da trắng, tiệm cách Brampton 30’ tiếng, bao lương trên ăn chia. Xin gọi Amy: (647) 280-6177