TIN CẬP NHẬT

Woodbridge Or Toronto

Verified

Cần nữ thợ nail làm lâu dài cho 2 tiệm đông khách, tip cao. Biết chân tay nước hoặc everything, full/part-time, bao lương hay ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi Ana: (647) 898-3342 http://www.venetiandayspas.com

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT