Thời Báo Vietnamese Newspaper

WoodBridge

Cần sang tiệm nails, tiệm 5 bàn, 6 ghế, 2 ph. wax, 1 ph. facial/massage, tiệm khang trang sạch sẽ, khu da trắng. Xin gọi Vân: (416) 871-8938

error: Content is protected !!