Woodbridge

Cần sang tiệm nails có 6 ghế 6 bàn, 2 phòng wax, 1 laundry, 1 washroom, khu người Ý, tip cao, tiền rent $2350/tháng, bao nước, heatXin gọi: (289) 553-5863(905) 264-8714