Woodbine / Danforth

Verified

Cần gấp thợ Nails bao lương $130/ngày trên ăn chia 6/4, tiệm đông khách, income $900-$1300/tuần, nếu cần sẽ trainning thêm.Xin gọi: (416) 857-7040

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!