Woodbine / Danforth

Verified

Gần subway Woodbine. Cần gấp thợ nails bao lương $130/ngày trên ăn chia 6/4, tiệm đông khách, income $900-$1300/tuần, nếu cần sẽ trainning thêm. Xin gọi: (416) 854-8575

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!