Mainfloor 1 phòng cho nữ độc thân và Bsmt 1 phòng dành cho nam/couple, bao tất cả, internet, gần bus, chợ, highway, dọn vào anytime.Xin gọi chị Kim: (647) 831-9979