TIN CẬP NHẬT

Wilson Avenue / Toronto

Verified

Store and apartment for rent. Store khoảng 1,000sqft, plus bsmt. 2 washrooms, giá $2,000/month, plus hydro. Apartment 2 ph. ngủ, 1 washroom, 2 lối đi riêng, giá 1,500/month, plus hydroXin gọi Thành Nguyễn: (416) 567-8817

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT