Thời Báo Vietnamese Newspaper

Wilson Ave - North York

Phòng tầng 2, mới, sạch đẹp. Bao tất cả, wifi mạnh, chung bếp, washroom. Có parking. Dọn vào 1 tháng 7. Xin gọi: (647) 716-8686

error: Content is protected !!