Williams Pkwy/Hwy 410 - Brampton

Bsmt apt. 2 phòng ngủ, khách, bếp, lối đi riêng, bao điện nước, gas, dọn vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 01. Xin gọi: (647) 939-6538