Whitby Pro Nails

Cần sang tiệm nail 4 bàn, 4 ghế, tiệm rộng đẹp, good location, khu da trắng, sang, rent rẻ, $2100/ month, income rất ổn định. Gọi Tina: (905) 665-0037(905) 243-2858