Whitby

Cần gấp nữ thợ nails full/part-time, income $1000 – $1800/wk, over ăn chia tùy tay nghề. Chỗ làm thoải mái, có chỗ ở gần tiệm. Pick up Don Mills station. Xin gọi: (905) 430-5436