Whitby

Cần sang tiệm nail trong plaza lớn, good location, khách da trắng, sang, rent rất rẻ, income rất ổn định. Xin gọi Tina: (905) 665-0037(905) 243-2858 after 8:00pm