Thời Báo Vietnamese Newspaper

Whitby

Cần sang tiệm nails có 8 ghế, 6 bàn, 2 ph. wax, 1 ph. facial. Khu da trắng. Nếu có nhã ý xin gọi Thu: (416) 826-3986(416) 826-9236

error: Content is protected !!