Thời Báo Vietnamese Newspaper

Whitby

Cần thợ nữ kinh nghiệm tay chân nước, shellac, waxing, full/part-time bao lương $600/tuần 6 ngày over ăn chia 6/4, income từ $600 – $1500/week, việc lâu dài, bảo đảm công việc cho mùa đôngXin goi Nhân: (905) 668-3733text only: (289) 939-3637

error: Content is protected !!