Thời Báo Vietnamese Newspaper

Whitby

Verified

Cần gấp nữ thợ nails full/part-time, bao lương $120-$170, over ăn chia tùy theo tay nghề, chổ làm thoải mái, có chổ ở gần tiệm, pick up Don Mills station. Xin gọi: (647) 772-7820 (905) 430-5436

error: Content is protected !!