Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston / Sheppard

Walk-out bsmt, 2 ph. ngủ, ph. khách rộng, bếp. bao điện nước, giặt sấy, parking, bus trước nhà, dọn vào đầu tháng 8.. Xin gọi: (647) 284-9786

error: Content is protected !!