Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston / Sheppard

1 phòng hoặc 2 phòng lớn , có thể ở 2 người, lối đi riêng, bao giặt sấy, internet, gần hwy 401, North Humber, tiện bus, chợ, dọn vào đầu th.06Xin gọi: (647) 205-5504 (647) 992-5504

error: Content is protected !!