Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston / Sheppard

Main floor 1 ph.ngủ, bao điện nước, giặt sấy, internet, parking, gần bus, chợ Việt, Hwy, trường, cho nữ độc thân, sinh viên, no smoking, dọn vào đầu tháng 8.Xin gọi Khoa: (647) 882-3257

error: Content is protected !!