Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston / Sheppard

Bsmt. 2 ph.ngủ, bao điện nước, giặt sấy, internet, parking, gần bus, chợ Việt, Hwy, no smoking, dọn vào đầu th 11. Xin gọi Khoa: (647) 882-3257