Weston Rd / Sheppard

Bsmt có phòng cho thuê, nhà mới tân trang, lối đi riêng, bao giặt sấy, điện nước, internet, dành cho du học sinh. Xin gọi Chloe: (647) 519-8967