TIN CẬP NHẬT

Weston Rd / Rogers

Verified

Cần thợ may hoặc ráp đồ (đồng phục) full time, lại tại hãng Weston Rd / Rogers hoặc nhận hàng về may tại nhà. Cần presser( thợ dập) part-timeXin gọi: (416) 784-0009

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT