Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston / Major Mackenzie

567 Vellore Woods, 1 phòng master. Bao điện nước, internet. Gần chợ, tiện xe bus. Dành cho nam.Xin gọi: (905) 417-4130(647) 763-5444

error: Content is protected !!