Weston / Major Mackenzie

Cần nữ thợ nail biết everything, tiệm đông khách, khu da trắng, khách sang, lương cao, môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ. Xin gọi: Hanna: (647) 885-4968 Tiệm: (905) 303-3005