Weston / Lawrence

Main floor, 1ph . rộng, $600/th.,có furnitures, bao tất cả, share bếp, tắm, dọn vào ngay.Xin gọi: (416) 880-2890