Weston / Lawrence

Main floor 1 ph.ngủ rộng, có furnitures, bao tất cả, share bếp, tắm, $550/th., dọn vào anytime. và Bsmt., 1ph $400/th. Don vào ngay.Xin gọi: (437) 215-9588