Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston / Finch

Bsmt có 3 phòng ngủ sạch, thoáng cho share, gần bus, chợ, bao điện nước, internet, no parking, no smoking, ưu tiên cho học sinh và độc thân đi làm, dọn vào anytime.Xin gọi: (416) 319-4775Sau 6PM (647) 668-3622

error: Content is protected !!