Hãng Marble cần gấp thợ làm khô và thợ lắp ráp có kinh nghiệm. Full/part-time.Xin gọi: (647) 982-8009 (647) 896-3869